Junta

Presidenta
Maria Catalina Roselló Forteza

Secretària
María del Carmen Gómez del Valle

Tresorera
Emilia García Sánchez

Vocals

Noemí Sansó Martínez
Mercè Llagostera Pagès
Pilar Rapún Jiménez
Paloma Martínez Colomina
Francisco Javier Lacueva Guallar
Maria Victoria Fradera Chavala
Joana Maria Julià Mora
Pablo Maradey
Sebastià Serra Morro

Estatuts

Accedir al contingut complet dels Estatuts d’Illespal descarregant o vegent el document PDF adjunt.

Estatuts